Bärgning

Ring direkt för att boka bärgning

I vår fordonsflotta finns allt ifrån små garagebilar till tungbilar som är till för att klara alla former utav bärgningar, stora som små.

Bilbärgning

Vi kan hantera situationer som innefattar bland annat bensinstopp, tekniska fel, motorproblem, punktering och liknande. Vi har utrustning och utbildning för att kunna lösa dessa problem på plats. Även feltankning är vi rustade för att hantera.

Vi har miljöpolicys som vi följer och anpassar verksamheten för att uppfylla dessa krav. Vi ser därför över våra fordon kontinuerligt för att göra förbättringar som gynna både miljön och arbetsförhållanden. Skulle det inträffa en större trafikolycka så kan vi tackla dessa även om de inkluderar farligt gods. Vår personal är utbildad så att de kan ta hand om situationen som uppstår.

Vad vi kan hjälpa till med

Inget problem är det andra likt, men här är några exempel på vanliga tjänster vi utför.

• Motorproblem

• Batteriproblem

• Feltankning

Se listan längst ner för alla tjänster

BÄRGNING AV FORDON, DYGNET RUNT
Kontakt
Bärgning
Tekniska fel
Motorproblem
Utelåsning
Bensinstopp
Kollisioner
Stöldbärgning
Punktering